HOLA

CAT | Sóc en Marc Vilajuana, investigo en les arts escèniques com a creador i intèrpret.
M’agrada utilitzar estètiques històriques, el folk, l’art d’arrel com a medi per -des de una visió contemporània- convidar a la germanor, a la pregunta i al respecte cap al medi ambient.
»Desaprendre per escoltar-se, crear, veure’s i acceptar-se»

ES | Soy Marc Vilajuana, investigo en artes escénicas como creador e intérprete. Me gusta utilizar estéticas históricas, el folk, el arte de raíz como medio para -desde una visión contemporánea- invitar a la hermandad, a la pregunta y al respeto hacia el medio ambiente. »Desaprender para escucharse, crear, verse y aceptarse»
EN | I am Marc Vilajuana. I research in performing arts as a creator and as a performer. I like to use historical aesthetics, folk, the art coming from the roots as a means of  -coming from a contemporary vision- inviting to fellowship, to questions and to respect for the environment. »Unlearn to listen, create, see and accept oneself»

.